Müşteri memnuniyeti

Dış Ticarette Kullanılan Tanımlar

 

1)Fiziki muayene: Eşyanın gümrük muayene memurları veya muayeneye yetkili diğer görevliler tarafından fiziksel özelliklerine göre yapılan fiziki muayene üç şekilde yapılmaktadır:
a)Tam muayene: Eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesini ifade eder.
b)Kısmi muayene: Eşyayı temsil eden bir yada birkaç kabın açılarak muayenesini ifade eder.
c)Haricen muayene: Eşyanın kaplarının dıştan muayenesini ifade eder.
2)Belge Kontrulü: Belge kontrulünde, beyannameyi alan muayene memuru beyannamedeki bilgileri ve eklerini inceler; tarife, kıymet, miktar, yasaklayıcı ve kısıtlayıcı önlemler ve duruma göre TEV(Telafi Edici Vergi) söz konusu ise, buna ilişkin belge kontrullerinin de yaptıktan sonra uygun bulur ise, bu hususu beyanname üzerinde gösterir ve beyanname üzerinde onay verir.
3)Sonradan Kontrul: Sonradan kontrul eşyanın ve buna ilişkin yazılı beyan ve ilgili belgelerin veya verilen eşyanın mükellefe tesliminden sonra kontrul edilmesidir.

 

 

a)Serbest dulaşımda ulmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabii tutulmamak, serbest dulaşıma girmemek kaydıyla konulduğu; gümrük vergileri ile ticaret pulitikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından, Türkiye gümrük bölgesi dışında ulduğu kabul edilen;
b)Serbest dulaşımdaki eşyanın ise çıkış rejimi hükümlerine tabii tutularak konulduğu yerlerdir.