Müşteri memnuniyeti
GÜMRÜK KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Gümrük işlemleri Gümrük Genel Tebliği Seri No : 81 için firma dosyalarının elektronik ortama aktarılmasına teminen usul ve esaslar belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen evrakların gümrüklere ibraz edilmesi gerekmektedir.Elektronik ortama gerekli evrakların aktarılması Gümrüklerde E – BEYAN Sistemine geçişin ön hazırlığı niteliğindedir.Dış Ticaretinizde E – Beyan sistemine geçişte herhangi bir aksaklık yaşanmaması için istenilen evraklar aşağıdaki gibidir.